محصولات


:: تولید نایلون

تولید نایلون مدل SJ-B

تولید نایلون با دو رنگ چاپ هلیو

لامینیت اکستروژن مدل SJ