محصولات


:: تولید ورق کارتن

دستگاه چسب سه طبقه

دستگاه گرمکن دوار مدل HPX

دستگاه سینگل فیسر model HPZ

ماشین تولید ورق کارتن

ماشین تولید ورق کارتن

خط تولید ورق کارتن